Klub Turystyki Kolarskiej "PRZYGODA"

» Menu


» Historia KTK "Przygoda" w Toruniu

Koło PTTK nr 50 "Przygoda" działające przy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu powstało 25 lutego 1970r.

undefined

Założycielami Koła byli:

 1. Marek Lewandowski
 2. Piotr Sawicki
 3. Bronisław Zembko (przodownik t.kol. PTTK nr 1358) – opiekun Koła z ramienia PTTK
 4. Wanda Wasilewska – opiekunka Koła z ramienia spółdzielni.

Pierwszą siedzibą Koła było pomieszczenie przy ul. Moniuszki 46. Koło skupiało wówczas 10 zapaleńców zamieszkałych na terenie Osiedla Młodych w Toruniu, którzy pod opieką doświadczonego "obieżyświata" Bronisława Zembki organizowali pierwsze biwaki, wycieczki, obozy oraz festyny na rzecz osiedla.

Pierwszym Prezesem Koła został Marek Lewandowski. Sprawował on tą funkcję w latach 1970 – 71. Następnymi Prezesami Koła byli:

 1. Marek Sawicki w latach 1971 - 72
 2. Marek Lipka w latach 1973 – 75
 3. Grzegorz Troch w latach 1975 – 77
 4. Marian Michalak w latach 1977 – 79
 5. Andrzej Troch w latach 1979 – 87
 6. Waldemar Wieczorkowski w latach 1987 – 89
 7. Andrzej Troch w latach 1989 – 91
 8. Waldemar Wieczorkowski od roku 1992 do chwili obecnej.

W początkach Koła nie wszyscy jego członkowie posiadali rowery. Oni to uprawiali turystykę pieszą. Jednak z upływem czasu wszyscy przesiedli się na rowery.

undefined

Pierwszą imprezą w której wzięli udział członkowie Koła była wycieczka do Piwnic koło Torunia w dniu 19 kwietnia 1970 r. Była to wycieczka zorganizowana przez Komisję Turystyki Kolarskiej przy OM PTTK w Toruniu. Pierwszy samodzielny zorganizowany przez Koło rajd odbył się w dniu 26 kwietnia 1970 r. do Złotorii. Już w 1973 r. Koło zorganizowało pierwszy obóz wędrowny w dniach 30 lipiec – 19 sierpień. Trasa obozu przebiegała z Torunia przez Malbork – Frombork – Olsztyn – Iławę do Torunia.

W roku 1971 pierwszy członek Koła ukończył kurs i uzyskał uprawnieni przodownika turystyki kolarskiej. Był nim kol. Marek Sawicki (nr leg. 1359). W następnym roku dwaj następni koledzy uzyskali takie uprawnienia. Byli to: Marek Lewandowski (nr leg. 1511) i Marek Lipka (nr leg. 15xx).

W latach 1971-72 członkowie Kola poza dotychczasowymi formami działalności zaczęli się włączać w organizację zlotów i rajdów na terenie Torunia. Wykonywali również prace społeczne na rzecz Osiedla na którym Koło powstało.

Na początku 1975 r. nastąpiła zmiana siedziby Koła na pomieszczenie przy ul. Tuwima 11. W sierpniu 1975 r. Koło zasilili członkowie prywatnego Klubu Kolarskiego „Mikroby”. Jesienią tego roku na potrzeby Koła Spółdzielnia przekazała pomieszczenia po kotłowni, które członkowie Koła we własnym zakresie wyremontowali i urządzili. Oficjalne uroczyste otwarcie nowego pomieszczenia odbyło się 28 kwietnia 1976 roku.

undefined

W styczniu 1976 r. Koło zostało przemianowane Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda”. Prezesem Klubu był wówczas kol. Grzegorz Troch.

W konkursie za rok 1975 pn. „Turystyczna Sobota” Klub zajął I miejsce w Bydgoskim Okręgu PTTK i otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł, a w kwietniu tego roku w tym samym konkursie na szczeblu centralnym został wyróżniony kwotą w wysokości 5 000zł.

W lipcu 1977 roku jak zawsze zorganizowano dwutygodniowy obóz wędrowny, tym razem pierwszy raz z pobytem na Zlocie AIT w Kazimierzu Dolnym. W tym roku nasz Klub również brał udział w akcji „nie obozowe lato” oraz organizował wiele imprez na rzecz Osiedla.

undefined

W roku 1980 w konkursie na najlepiej działający Klub turystyczny w kraju „Przygoda” zajęła 10 miejsce. Od tego roku coraz częściej członkowie Klubu zostają wybierani do władz Oddziału Miejskiego i Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Toruniu jak i Komisji Turystyki Kolarskiej działających przy nich. Wykorzystywali oni tam swoje doświadczenie w organizacji imprez o zasięgu wojewódzkim i regionalnym a z czasem nawet ogólnopolskim.

W październiku 1989 roku Klub zorganizował Ogólnopolski Zlot z okazji 20-tej rocznicy swego powstania. Zlot ten odbył się w Okoninie k/Golubia Dobrzynia.

W maju 1991 roku Klub „Przygoda” we współpracy z Oddziałem miejskim PTTK w Toruniu oraz Oddziałem PTTK w Grudziądzu zorganizował XXXI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej.

W latach 1991 i 1993 Komisja Turystyki Kolarskiej OM PTTK w Toruniu opierając się na Klubie „Przygoda” uzyskała III miejsce w kraju w konkursie na najlepiej działającą Komisję i Klub Turystyki Kolarskiej.

undefined

Od stycznia 1993 roku Klub został pozbawiony przez Spółdzielnię swojej siedziby. Nie załamało to członków naszego Klubu, które nadal prężnie się rozwijał.

W roku 1994 zorganizowano zlot z okazji ćwierćwiecza istnienia Klubu. Odbył się on w Kamionkach. Przybyło na niego ponad 170 turystów z całego kraju. Na zlocie tym Klub został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK. Następny jubileusz istnienia Klubu świętowano w Rudniku pod Grudziądzem. Uczciło 30-lecie Klubu ponad 220 uczestników zlotu.

Nie obyło się i bez smutnych chwil dla Klubu. W sierpniu 1997r. umiera jego współzałożyciel i pierwszy Prezes Koła kol. Marek Lewandowski a w marcu 1999r. umiera nagle drugi Prezes Koła kol. Marek Sawicki. Trzecią stratę ponosi Klub kiedy na początku roku 2000 umiera jego następny współzałożyciel kol. Bronisław Zembko.

Ważnym wydarzeniem dla Klubu jest w 2000 roku organizacja 40 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej. Na zlot przybyło prawie 300 rowerzystów z całego kraju jak i z Niemiec, Francji i Szwecji.

undefined

We wrześniu 2004 roku zorganizowaliśmy w Kijaszkowie Ogólnopolski Zlot z okazji 35-cio lecia naszego Klubu w którym uczestniczyło 170 osób. Natomiast w 2007 roku również w Kijaszkowie 25 jubileuszowy zlot kończący cykl tych imprez (ośrodek został sprzedany i przestał nam być udostępniany). W obu wyżej wspomnianych imprezach uczestniczył Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Członkowie Klubu począwszy od roku 1974 uczestniczyli we wszystkich corocznych Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Kolarskiej. Na zlotach stanowimy zawsze jedną z najliczniejszych grup. Wyróżniamy się na nich jednolitymi strojami klubowymi i słynnym na całą Polskie namiotem zwanym potocznie Cyrkiem. Uczestniczymy też w większości Centralnych Zlotów Kolarskich na terenie Polski jak również w międzynarodowych zlotach AIT.

Pierwszym zlotem AIT był w którym uczestniczyli członkowie Klubu był wspomniany wyżej zlot w Kazimierzu Dolnym w 1977 roku. Następne zloty z naszym udziałem to:

 • w 1986r. w Rogoźniku k/Piekar Śląskich
 • w 1990r. w Veldhowen w Holandii
 • w 1991r. w Wiśle
 • w 1997r. w Antwerpi w Belgii
 • w 1999r. w Vissenbjergu w Danii
 • w 2001r. w Giżycku

Od 2005 roku nowo powstała Europejska Federacja Turystyki Rowerowej UECT organizuje europejskie tygodnie turystyki rowerowej. We wszystkich imprezach uczestniczyli przedstawiciele Klubu. Były to imprezy organizowane w:

 • Albertville w Francji w 2005r.
 • Krajence w Polsce w 2006r.
 • Namur w Belgii w 2007r.
 • Sesimbrze w Portugalii w 2008r.
 • La ferte Saint Aubin w Francji w 2009r.

Przedstawiciele Klubu pełnili funkcje członków Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w latach 1998 – 2001 W. Wieczorkowski a w latach 2000 – 2005 Marek Kiełbasiński. Od roku 2002 W. Wieczorkowski jest Przewodniczącym tej Komisji a od 2004 roku również członkiem zarządu Europejskiej Federacji UECT której siedzibą jest Paryż.

undefined

Od chwili powołania w 1999 roku Kujawsko – Pomorskiej Rady Turystyki Rowerowej jej funkcję przewodniczącego pełnią członkowie naszego Klubu. W latach 1999 – 2006 był nim W. Wieczorkowski a od 2007 roku jest nim Marek Kiełbasiński. Sekretarzem tej Rady była Ela Jarmoszewicz a obecnie tą funkcje pełni Daniela Michalak. Z inicjatywy tej Rady co roku w maju lub czerwcu odbywają się Zloty Aktywu Kolarskiego Polski Północnej.

Od wielu kadencji członkowie Klubu pełnią funkcje Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej przy OM PTTK w Toruniu. Wcześniej był nim Marek Kiełbasiński a obecnie funkcje tą pełni Daniela Michalak.

Co roku uczestniczymy w konkursie na najaktywniejszy klub i komisję turystyki kolarskiej w kraju. Zajmujemy zwykle czołowe pozycje tj. od 3 do 6 miejsca.

Od lat owocnie współpracujemy z samorządami lokalnymi: starostwem toruńskim, gminami w Czernikowie, Kikole,Chełmży i Obrowie. W ostatnich latach oznakowaliśmy dla Gminy Chełmża szlak rowerowy Toruń - Zalesie a dla Gminy Czernikowo dwa szlaki rowerowe po okolicach Czernikowa. Otwarcie ostatniego z nich odbyło się w maju 2009 roku z udziałem Starosty Toruńskiego i Wójtów Gmin.

Za działalność społeczną członkowie Klubu byli wielokrotnie odznaczani. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Marek Kiełbasiński, Ignacy Warejko i Waldemar Wieczorkowski. Medal „Za zasługi dla turystyki” otrzymali: Elżbieta Jarmoszewicz, Waldemar Wieczorkowski i Piotr Wojdowski. Złotą Honorową Odznakę otrzymali: Marek Kiełbasiński, Marek Sawicki, Andrzej Troch, Waldemar Wieczorkowski i Piotr Wojdowski. Srebrną Honorową Odznakę otrzymała Elżbieta Jarmoszewicz i Ignacy Warejko.

Nasz Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” również został odznaczony Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Pod koniec lat 90-tych poczęto likwidować w zakładach pracy Koła PTTK. W wyniku czego Klub „Przygoda” został jedynym klubem zrzeszającym turystów rowerowych przy OM PTTK w Toruniu. Większość turystów rowerowych likwidowanych kół zasiliło szeregi naszego Klubu. Dzięki temu grono osób odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Honorową Odznaką PTTK naszego Klubu powiększyło się o Jerzego Czaplewskiego i Bogdana Czernera.
Darmowy licznik odwiedzin
Katalog stron internetowych